Update Prescriptor mei 2019

node.tpl.php

woensdag, 05/06/2019 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van mei 2019 bevat de G-Standaard van mei 2019 en het NHG Rx-Formularium van mei 2019.

Herziene NHG-Standaarden

  • M44 Depressie
  • M62 Angst
  • M84 Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Correcties NHG-Standaarden

  • M01 Diabetes mellitus type 2
  • M107 Niet-traumatische knieklachten
  • M110 Overspanning en burn-out

Thuisarts-situaties

Er zijn 34 nieuwe Thuisarts-situaties via ICPC gekoppeld. Nieuwe Thuisarts-situaties hebben vooral betrekking op CVRM, Angst en Depressie, levercirrose, uveïties, complicaties bij zwangerschap en MODY.

NHG Rx-Formularium, update mei 2019
CVRM

  • De indicatie CVRM is aangepast naar aanleiding van het verschijnen van de herziene NHG-Standaard CVRM. De behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten met trombocytenaggregatieremmers is geen onderwerp in deze richtlijn, en is daarom verplaatst van de indicatie CVRM naar de indicaties angina pectoris, beroerte en perifeer arterieel vaatlijden.

Angst en Depressie

  • De indicaties Angst en Depressie zijn aangepast naar aanleiding van het verschijnen van de herziene NHG-Standaarden Angst en Depressie. Bij beide indicaties is een therapieschema toegevoegd voor het afbouwen van SSRI’s na afloop van de behandeling.

Pijn

  • Bij de indicatie Pijn zijn in het therapieschema Nociceptieve pijn de aanbevelingen met betrekking tot kortwerkend fentanyl als rescue-medicatie aangepast. Fentanyl neusspray wordt vanwege de sterk verslavende werking (en de kosten) alleen ter overweging gegeven in de palliatieve fase, en als er geen alternatieven zijn.

Fractuurpreventie

  • De indicatie Fractuurpreventie is aangepast naar aanleiding van het verschijnen van de NHG-Standaard Chronische nierschade (in 2018). De behandeling met calcitriol/alfacalcidol bij mensen die in aanmerking komen voor vitamine D-substitutie en die een verminderde nierfunctie en een verhoogd PTH hebben, is verwijderd.
Nieuwstags: