node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

MIJN.streek: voor de meest effectieve medicatie

maandag, 18/05/2020

Het transmuraal MIJN.streek formularium is geactualiseerd en vertaald naar een regionaal transmurale standaard. Alle huisartsen, specialisten en apothekers in de Zuid-Limburgse Mijnstreek kunnen nu eenduidig en doelmatig medicijnen voorschrijven en uitgeven volgens hun eigen afspraken. Dat leidt tot betere, betaalbare zorg en meer duidelijkheid voor de patiënt. Het succes trekt landelijk de aandacht.

node.tpl.php