Rx ConForm –

node.tpl.php

voor formulariumgericht voorschrijven

Huisartsen spelen een cruciale rol bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Naar aanleiding van de kritiek van huisartsen op de bestaande monitoring van voorschrijven is er vanaf 2018 op initiatief van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) nieuw beleid ontwikkeld. Bij deze vernieuwing zijn vertegenwoordigers van de voorschrijvers (LHV, zorggroepen), landelijke verzekeraars, HIS- en EVS-leveranciers en NIVEL betrokken.
Vanaf 2018 wordt Formularium Gericht Voorschrijven (FGV) door de huisarts met behulp van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) beloond. LHV en ZN zijn overeengekomen doelmatig voorschrijven te belonen op basis van HIS-gegevens. Bepalend daarbij is het totaal aantal ‘eerste voorschriften’ dat conform het formularium is voorgeschreven.

Formulariumtoets

Alle partner-HISsen die eveneens gebruik maken van EVS Prescriptor, hebben besloten daarvoor samen te werken met Digitalis Rx. Digitalis Rx heeft ter monitoring van FGV de software service Rx ConForm ontwikkeld. Deze service helpt de arts om zowel met (con) het formularium (form) als conform het formularium te werken.
Rx ConForm is in staat alle HIS-voorschriften te toetsen op formulariumgericht voorschrijven. Rx ConForm biedt ook de mogelijkheid om de getoetste voorschriften op te slaan en te ontsluiten via rapportages. Mocht u daarnaast al heel actief het EVS Prescriptor gebruiken, hebt u automatisch toegang tot de meeste, in Nederland geaccepteerde, formularia, met als basis uiteraard het NHG-formularium.
De verzamelde kwantitatieve beloningsindicatoren worden ieder kwartaal en per AGB-huisartsenpraktijkcode doorgestuurd naar NIVEL. Dit gebeurt uitsluitend na autorisatie door de huisartsenpraktijk. NIVEL zal steekproefsgewijs door een eigen analyse van voorschrijfgegevens van deelnemende huisartsenpraktijken de formulariumtoets en de gerapporteerde beloningsindicatoren valideren. Vervolgens draagt NIVEL zorg voor de doorlevering van de kwartaalrapportages aan de juiste verzekeraar.

Deelnemende HIS-leveranciers

CGM (CGM Huisarts en Zorgdossier), DXC (MicroHIS), OmniHis (OmniHis Scipio), Promedico (VDF en ASP) en Tetra (Bricks Huisarts) hebben de Rx ConForm service geïntegreerd en zullen dit uiterlijk in Q4 2018 ter beschikking stellen. De deelnemende huisartsen dienen zich wel op het Digitalis portaal te registreren.

Actuele formularia

Rx ConForm en EVS Prescriptor zijn onafhankelijke modules. Beide diensten zijn vanuit het HIS met een praktijk-ID via dezelfde ‘single sign on’-methodiek benaderbaar. Een huisartsenpraktijk dient daarvoor via credentials op basis van 1 inlog-account geregistreerd te zijn via het Digitalis portaal.
Via de geregistreerde praktijk-ID is bekend welke praktijk een van beide modules aanroept en over welke formularia die gebruiker beschikt. De formulariumtoets van Rx ConForm past zich ‘onder water’ aan aan het actuele ‘pakket’ beschikbare formularia in EVS Prescriptor.
De praktijk-ID’s geven ook recht op inzage in de rapportages op het Digitalis portaal, zowel rechtstreeks vanuit uw HIS als via een inlog door een namens de praktijk geregistreerde huisarts op het Digitalis portaal..

Data verwerking en betaling

Hebt u al via uw zorgverzekeraar voor het jaar 2018 aangegeven dat u in aanmerking wilt komen voor de resultaatbeloning formulariumgericht voorschrijven in segment 3, dan zijn de volgende data belangrijk voor u met betrekking tot de meting over 2018.
Voor het berekenen van scores levert uw HIS-leverancier de benodigde gegevens (een teller en een noemer). De periode waarover de scores bepaald worden, kan verschillen per zorgverzekeraar. U kunt bij de voorwaarden van uw preferente zorgverzekeraar nagaan welke meetperiode voor u van toepassing is. De uiterlijke datum waarop gegevens aangeleverd kunnen worden bij het Nivel is 15 januari 2019. Aanlevering na 15 januari leidt tot vertraging in de declaratie. Uw HIS-leverancier faciliteert de aanlevering van gegevens. Wel is het belangrijk dat u in uw HIS aangeeft dat u gebruik wilt maken van de beloning voor formulariumgericht voorschrijven en dat u toestemt in het delen van uw gegevens voor dit doel. Het verschilt per HIS hoe u dit moet aangeven. Uw HIS leverancier informeert u hier verder over.
Alle gegevens die ontvangen zijn bij het Nivel, worden gecontroleerd en verwerkt. Uiterlijk 15 februari 2019 zullen de scores op de indicator voor formulariumgericht voorschrijven verzonden worden naar de zorgverzekeraars. De beloning, die door de zorgverzekeraars wordt uitbetaald, is afhankelijk van de categorie waarin de score op de indicator van uw praktijk valt. De afkapwaarden van deze categorieën worden bepaald per formularium, op basis van de landelijke scores binnen dat formularium. Uw preferente zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de betaling. U ontvangt uiterlijk 1 mei 2019 informatie over het tarief en het moment van declaratie van de prestatie formulariumgericht voorschrijven.

FGV & Rx ConForm, de belangrijkste zaken op een rij

  • De huisarts krijgt (met medewerking van diens HIS) door de inzet van Rx ConForm al tijdens het voorschrijfproces inzicht of het beoogde recept ‘conform formularium’ is.
  • Rx ConForm opereert in samenhang met EVS Prescriptor en toetst het voorschrift tegen de in Prescriptor beschikbare formularia, waaronder uiteraard het NHG-formularium.
  • Rx ConForm genereert kwartaalrapportages t.b.v. de beloning van FGV.
  • Rx ConForm wisselt de kwartaalrapportages geautomatiseerd uit met NIVEL nadat de huisarts hiertoe toestemming heeft gegeven via de rapportagemodule of via het Digitalis portaal waar de praktijk is geregistreerd.
  • Rx ConForm biedt ook inhoudelijke en kwalitatieve rapportages over het gevoerde voorschrijfbeleid en de afwijkingen t.o.v. beschikbare formularia. Deze gegevens worden NIET met NIVEL of zorgverzekeraars uitgewisseld.
  • De rapportages van Rx ConForm kunnen eveneens rechtstreeks in het HIS worden geraadpleegd.
  • Rx ConForm kan doorgroeien als rapportagemodule voor zorggroepen die inzicht willen hebben in de impact van het gevoerde formulariumbeleid.
  • Rx ConForm biedt de mogelijkheid om (als eerste transmurale stap) aan te sluiten op het EVS van regionale ziekenhuizen.

Hebt u vragen over Formulariumgericht Voorschrijven en Rx ConForm? Neem contact op via rxconform@digitalis.nl.

Informatie over Formulariumgericht Voorschrijven (FGV), waarom het er is en hoe de beloning is geregeld, vindt u op LHV.nl

HIS-specifieke vragen rondom Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) vindt u op de FGV statuspagina.