FTO-pakket ter ondersteuning FGV

node.tpl.php

donderdag, 18/03/2021 onder Nieuws

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen rond Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) in een stroomversnelling gekomen. Rx ConForm blijkt voor de meeste HIS-gebruikers een praktisch instrument om met FGV de kwaliteit en de effectiviteit van de farmacotherapie te verhogen. Naast het NHG-Formularium als vast basisformularium van EVS Prescriptor, worden er praktijkgerichte deelformularia gebouwd, waarin zorggroepen aanvullende afspraken vastleggen, bijvoorbeeld met longartsen en apothekers in geval van een longformularium.

Informatie over Rx ConForm: Rx ConForm – voor formulariumgericht voorschrijven

FTO-pakket

In samenwerking met een aantal zorggroepen biedt Digitalis Rx ondersteuning aan FTO’s die het gebruik van het regionaal longformularium willen monitoren. De betreffende zorggroepen zijn Meditta, HOZL, ZGWA en Huisartsen Eemland.
In een zogeheten FTO-pakket worden de benodigde FTO-tools - met toestemming van de aangesloten huisartsen en apothekers - ingericht en aangeboden via het Digitalis Portaal. Deze tools, Rx Overleg en SOJA, worden ingezet als hulpmiddelen bij de implementatie en onderbouwing van regionale longformularia.

Meer weten over FTO-pakket? Neem contact op via formularium@digitalis.nl o.v.v. FTO-pakket.

Rx Overleg: monitoring van FGV binnen een FTO

Speciaal voor huisartspraktijken en apothekers die samenwerken in een zorggroep of farmacotherapieoverleg heeft Digitalis Rx een aanvullende dienst van Rx ConForm ontwikkeld: Rx Overleg. Een samenwerkingsverband kan aangeven dat zij rapportages over formulariumgericht voorschrijven wenst af te nemen om bijvoorbeeld het regionaal formulariumbeleid te spiegelen en op die wijze inzicht te krijgen in de kwaliteit en de effectiviteit van de afspraken en de naleving ervan. Rx Overleg ondersteunt zo op zorggroepniveau het kwaliteitsmanagement van regionale therapieafspraken.
Een implementatie van therapieafspraken op regionaal niveau biedt een aantal mogelijkheden. Zoals het gedetailleerder verankeren van regionale afspraken – in lijn met de landelijke richtlijnen. Het is van belang het gebruik van longformularia in de praktijk te monitoren. Met name bij zorggroepen is er vraag naar thematisch ingerichte, kwalitatieve rapportages. FTO-groepen lijken daarbij de aangewezen gebruikers om toetsing van regionaal beleid te bespreken. De wens naar verdieping reikt bij hen verder dan alleen een vergoedingsregeling op praktijkniveau.

Zie ook Rx Overleg

SOJA: onderbouwing van keuzes

System of Objectified Judgement Analysis (SOJA) is een interactief, digitaal hulpmiddel waarbij het keuzeproces bij het bepalen van een farmacotherapie transparant wordt gemaakt en keuzecriteria tegen het licht worden gehouden. SOJA wordt al ingezet bij geneesmiddelencommissies van ziekenhuizen, zorggroepen en FTO’s. Het kan door huisartsenpraktijken en FTO’s als instrument worden gebruikt om keuzes binnen een formularium te onderbouwen en consensus over een therapie-afspraak te bevorderen. De aan een FTO deelnemende huisartsen en apothekers hebben via het Digitalis Portaal toegang tot relevante SOJA-producties. In relatie tot het Longformularium is een aantal producties binnen SOJA beschikbaar met als onderwerp COPD en astma, waarvan de meest opvallende een vergelijking van inhalatoren betreft.

Meer over SOJA, zie Matrixmodellen van Digitalis Rx

Nieuwstags: 
Image: