Rx ConForm –

node.tpl.php

voor formulariumgericht voorschrijven

Huisartsen spelen een cruciale rol bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Naar aanleiding van de kritiek van huisartsen op de bestaande monitoring van voorschrijven is er vanaf 2018 op initiatief van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) nieuw beleid ontwikkeld. Bij deze vernieuwing zijn vertegenwoordigers van de voorschrijvers (LHV, zorggroepen), landelijke verzekeraars, HIS- en EVS-leveranciers en NIVEL betrokken.
Vanaf 2018 wordt Formularium Gericht Voorschrijven (FGV) door de huisarts met behulp van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) beloond. LHV en ZN zijn overeengekomen doelmatig voorschrijven te belonen op basis van HIS-gegevens. Bepalend daarbij is het totaal aantal ‘eerste voorschriften’ dat conform het formularium is voorgeschreven.

Formulariumtoets

Een aantal HISsen heeft besloten daarvoor samen te werken met Digitalis Rx, de leverancier van EVS Prescriptor. Digitalis Rx heeft ter monitoring van het FGV de software service Rx ConForm ontwikkeld. Deze service helpt de arts om zowel met (con) het formularium (form) als conform het formularium te werken.
Rx ConForm is in staat alle HIS-voorschriften te toetsen op formulariumgericht voorschrijven. Bovendien zijn in EVS Prescriptor de meeste, in Nederland geaccepteerde, formularia opgenomen, met als basis uiteraard het NHG-formularium. Rx ConForm biedt ook de mogelijkheid om de getoetste voorschriften op te slaan en te ontsluiten via rapportages.
De verzamelde kwantitatieve beloningsindicatoren worden ieder kwartaal en per AGB-huisartsenpraktijkcode doorgestuurd naar NIVEL. Dit gebeurt uitsluitend na autorisatie door de huisartsenpraktijk. NIVEL zal steekproefsgewijs door een eigen analyse van voorschrijfgegevens van deelnemende huisartsenpraktijken de formulariumtoets en de gerapporteerde beloningsindicatoren valideren. Vervolgens draagt NIVEL zorg voor de doorlevering van de kwartaalrapportages aan de juiste verzekeraar.

Actuele formularia

Rx ConForm en EVS Prescriptor zijn onafhankelijke modules. Beide diensten zijn vanuit het HIS met een praktijk-ID via dezelfde ‘single sign on’-methodiek benaderbaar. Een huisartsenpraktijk dient daarvoor via credentials op basis van 1 inlogaccount geregistreerd te zijn via het Digitalis portaal.
Via de geregistreerde praktijk-ID is bekend welke praktijk een van beide modules aanroept en over welke formularia die gebruiker beschikt. De formulariumtoets van Rx ConForm past zich ‘onder water’ aan aan het actuele ‘pakket’ beschikbare formularia in EVS Prescriptor.
De praktijk-ID’s geven ook recht op inzage in de rapportages op het Digitalis portaal, zowel rechtstreeks vanuit uw HIS als via een inlog door een namens de praktijk geregistreerde huisarts op het Digitalis portaal.

FGV & Rx ConForm, de belangrijkste zaken op een rij

  • De huisarts krijgt (met medewerking van diens HIS) door de inzet van Rx ConForm al tijdens het voorschrijfproces inzicht of het beoogde recept ‘conform formularium’ is.
  • Rx ConForm opereert in samenhang met EVS Prescriptor en toetst het voorschrift tegen de in Prescriptor beschikbare formularia, waaronder uiteraard het NHG-formularium.
  • Rx ConForm genereert kwartaalrapportages t.b.v. de beloning van FGV.
  • Rx ConForm wisselt de kwartaalrapportages geautomatiseerd uit met NIVEL nadat de huisarts hiertoe toestemming heeft gegeven via de rapportagemodule of via het Digitalis portaal waar de praktijk is geregistreerd.
  • Rx ConForm biedt ook inhoudelijke en kwalitatieve rapportages over het gevoerde voorschrijfbeleid en de afwijkingen t.o.v. beschikbare formularia. Deze gegevens worden NIET met NIVEL of zorgverzekeraars uitgewisseld.
  • De rapportages van Rx ConForm kunnen eveneens rechtstreeks in het HIS worden geraadpleegd.
  • Rx ConForm kan doorgroeien als rapportagemodule voor zorggroepen die inzicht willen hebben in de impact van het gevoerde formulariumbeleid.
  • Rx ConForm biedt de mogelijkheid om (als eerste transmurale stap) aan te sluiten op het EVS van regionale ziekenhuizen.

Hebt u vragen over Formulariumgericht Voorschrijven en Rx ConForm? Neem contact op via rxconform@digitalis.nl.

Informatie over Formulariumgericht Voorschrijven (FGV), waarom het er is en hoe de beloning is geregeld, vindt u op LHV.nl