node.tpl.php

Over Prescriptor

Prescriptor als multisource EVS voor medicatiebewaking

Prescriptor is het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) dat Digitalis Rx bv speciaal heeft ontwikkeld voor voorschrijvers, van huisartsen tot specialisten. Dit EVS geeft snel en op eenvoudige wijze toegang tot een uitgebreid kennisaanbod. Prescriptor onderscheidt zich door een aantal bijzondere eigenschappen. Het is geïntegreerd in het medisch patiëntdossier, geeft beslissingsondersteunend advies en beschikt als multisource EVS-module over een veelheid aan informatiebronnen.

node.tpl.php

 
          
node.tpl.php

G-Standaard

De geneesmiddelendatabank van Nederland

De G-Standaard is een databank met informatie over alle geregistreerde geneesmiddelen in Nederland. Het bestand wordt onderhouden door de beroepsorganisatie van apothekers (KNMP). Deze informatie omvat zaken als de identificatie, samenstelling, dosering, allergieën, contra-indicaties, geneesmiddelinteracties van geneesmiddelen.

node.tpl.php

Zorgclassificatie

Probleem als uitgangspunt voor therapiekeuze

Prescriptor is volledig geïntegreerd in het klinisch praktijksysteem van de arts; daarbij vormt niet het voorschrift het vertrekpunt, maar de patiënt. In het EPD wordt het probleem of de aandoening van de patiënt gecodeerd vastgelegd. Wanneer de arts besluit een behandeling voor te schrijven, worden via Prescriptor (niet-)medicamenteuze therapiekeuzes getoond die onder meer zijn gebaseerd op zorgclassificatiecodering.

node.tpl.php

NHG-ConsultWijzer

Richtlijnen, standaarden, patiëntbrieven en patiëntafbeeldingen

De NHG-ConsultWijzer is een uitgave van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het bevat onder meer de NHG-Standaarden, NHG-Formularium, NHG-Farmacotherapeutische Richtlijnen en NHG-Patiëntenbrieven. Deze bronnen worden aandoeningsgewijs in Prescriptor getoond.

node.tpl.php

Formularia

Formulariumboekjes worden antiquarisch!

Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners binnen een regio overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een handvat aan bij het voorschrijven van geneesmiddelen die in aanmerking komen bij een bepaalde indicatie. Per symptoom, klacht of ziekte worden behandelopties aangeboden, onderverdeeld in behandelstappen en/of therapiekeuzes.

node.tpl.php

Farmacotherapeutisch Kompas

Geneesmiddelinformatie sneller onder de knop

Het Farmacotherapeutisch Kompas is een uitgave van het Zorginstituut Nederland. Van oudsher is het Kompas één van de meest gebruikte naslagwerken voor zorgverleners als het gaat om behandeladviezen, dosering, waarschuwingen, bijwerkingen en vergoedingen van geneesmiddelen.

node.tpl.php

Kinderformularium

Kinderformularium als bron voor het off-label voorschrijven

Het Kinderformularium is als een kennisbank ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Het formularium wordt erkend als richtlijn door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de KNMP. De richtlijnen worden onderhouden op www.kinderformularium.nl.

node.tpl.php

Formularium Wizard

Samenstellen en implementeren van FTO-afspraken

Voor Prescriptor is een Formularium Wizard ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen bij de samenstelling en implementatie van afspraken die gemaakt zijn in een lokaal Farmacotherapeutische (Transmuraal) Overleg, het FT(T)O. De Wizard voorziet in de behoefte van lokale groepen als FT(T)O, zorggroepen en huisartsenposten. Ze willen vaak als aanvulling op de landelijke en regionale formularia hun eigen afspraken implementeren.