Update Prescriptor winter 2018

node.tpl.php

woensdag, 05/12/2018 onder Nieuws

Maandelijks wordt Prescriptor up-to-date gemaakt volgens de nieuwste G-Standaard. Bovendien is ook het NHG Rx-Formularium bijgewerkt. De update van winter 2018 bevat de G-Standaard van december 2018 en het NHG Rx-Formularium van november 2018.

Nieuwe, herziene en gecorrigeerde standaarden en behandelrichtlijnen:

 • Nieuw: M110 Overspanning en burn-out
 • Herzien: M19 Hoofdpijn
 • Herzien: M01 Diabetes

Thuisarts-situaties:

Er zijn 35 nieuwe Thuisarts-situaties gekoppeld aan de ConsultWijzer.

NHG Rx-Formularium, update winter 2018:
Behandelrichtlijn Fenomeen van Raynaud

 • Naar aanleiding van de herziening van de Behandelrichtlijn Fenomeen van Raynaud is het formularium aangepast. Bij aanhoudende ernstige klachten van het Fenomeen van Raynaud is een proefbehandeling met nifedipine te overwegen. Nifedipine kan dagelijks gebruikt worden, maar ook intermitterend.

Behandelrichtlijn Bursitis olecrani

 • Naar aanleiding van de herziening van de Behandelrichtlijn Bursitis olecrani is het formularium aangepast. Bursa-aspiratie gevolgd door injectie met corticosteroïden wordt niet langer aanbevolen.

Behandelrichtlijn Infectieuze balanitis

 • Naar aanleiding van de herziening van de Behandelrichtlijn Infectieuze balanitis (patiënten >12 jaar) is het formularium aangepast. Er zijn therapieschema’s toegevoegd voor de behandeling van balanitis door aerobe en anaerobe bacteriën.

Behandelrichtlijn Waterpokken

 • Naar aanleiding van de herziening van de Behandelrichtlijn Waterpokken is er een therapieschema toegevoegd voor de behandeling van waterpokken bij adolescenten en volwassenen en voor preventieve vaccinatie van niet zwangere seronegatieve personen >12 jaar na een risicocontact.

Indicatie migraine

 • Bij de Indicatie migraine is bij onvoldoende effect van, of contra-indicatie voor bètablokkers, de preventieve behandeling van migraine nu een verwijsindicatie. Toepassing van valproïnezuur, topiramaat of TCA’s voor preventieve behandeling van migraine door de huisarts wordt niet langer aanbevolen.

Indicatie diabetes mellitus

 • Bij de Indicatie diabetes mellitus zijn voorschriften voor glucagon-like peptide-1 (GLP1)-receptoragonisten toegevoegd nu deze ook door de huisarts gestart mogen worden.

Indicatie tetanusprofylaxe

 • De Indicatie tetanusprofylaxe is aangepast, omdat de voorkeur voor DTP ten opzichte van een los tetanusvaccin nu alleen nog geldt voor zwangeren (wordt alleen voor deze groep vergoed). Er zijn 2 therapieschema’s gemaakt (leeftijd

Indicatie OMA bij kinderen

 • Naar aanleiding van het niet meer beschikbaar zijn van bacitracine/colistine/hydrocortison oordruppels, 500 IE/250000 IE/10 mg /ml, in de indicatie OMA bij kinderen aangepast.

Indicatie CVRM

 • In verband met de terugroepactie ‘Medicijnen met valsartan’ is er een advies voor omzetting in equivalente doseringen van andere RAS-remmers toegevoegd aan de farmacotherapeutische toelichting bij de Indicatie CVRM. Voorschriften met candesartan zijn toegevoegd als alternatief AII-antagonisten.
Nieuwstags: